Латинские афоризмы, максимы и поговорки

Латинские афоризмы, максимы, девизы, пословицы и поговорки

Латинские афоризмы, максимы и поговорки
Алфавитный указатель.
Список тем.
Список статей.
Список тем по алфавиту.
Поиск по заголовкам.
Хотите отвлечься?


Клуб культуры Го Территория


Мікропроцесор I80386 (і386).

 

Цей МП 32-розрядний, виконаний за HMOS-технологією на квадратному кристалі зі стороною 9,9 мм (« 100 мм2), містить 250 тис. транзисторів. Тактова частота — 16 ... 33 МГц. Розміщується в керамічному кристалоносії з 132 виводами. Складається із центрального процесора, диспетчера пам'яті та компьютерный ремонт інтерфейсу шини.

Центральний процесор містить блок виконання та блок інструкції. Блок виконання складається з восьми 32-розрядних регістрів загального призначення, які служать як для обчислення адреси, так i для операції з даними, i 64-розрядного зсувного регістра для прискорення операції зсуву, циклічного зсуву, множення та ділення. В логіці множення та ділення використовується алгоритм «41 біт на цикл». Алгоритм множення встановлює інтеграцію, коли вci старші біти множника дорівнюють нулю. Блок інструкції декодує ремонт компьютера коди операції i з6epiгaє їx у черзі декодованих інструкції для негайного використання блоком виконання.

Диспетчер пам'ять складається з блока сегментування та блока сторінкового перетворення. Сегментування дає змогу керувати простором логічних адрес завдяки введенню додаткової компоненти адресації. Ця компонента забезпечує простоту кодування та переміщення даних, а також ефективне змінення. Механізм сторінкового перетворення працює всередині й прозорий для процесу сегментування. Він призначений для ремонт ноутбуков керування простором фізичних адрес. Кожний сегмент містить одну чи декілька сторінок по 4 Кбайт.

Процесор побудовано як конвеєр восьми незалежно працюючих пристроїв. Чотири пристрої функціонально ідентичні МП 80286. Шина адреси дає змогу адресувати фізичну пам'ять ємкістю до 4 Гбайт. Швидкість передачі (кодів) у шині даних сягає 32 Мбайт/с. Сигналом BS16 можна динамічно змінювати розрядність даних, які передаються шиною даних. За цим сигналом пристрій спряження апаратно організує передачу 32-розрядних кодів послідовно протягом двох циклів по 16 розрядів кожний.

Пристрій попереднього декодування за кодом команди формує 100-розрядну мікрокоманду, яка заноситься в чергу мікрокоманд. Пристрій керування i пристрій обробки вилучають першу мікрокоманду з черги i забезпечують їх виконання. Блок трансляції адрес, який складається з двох адрес, що забезпечують сторінкову i сегментну організацію пам'яті, формує фізичні адреси. Пристрій захисту перевіряє допустимість звернень до пам'яті та портів вводу/виводу.

Регістровий файл блока обробки містить ті caмi регістри, що i в МП 8086, 80286, але розширені до 32 розрядів. МП I80386 має 32 програмно доступних 32-розрядних регістри таких типів: 1) загального призначення; 2) сегментації; 3) прапорців; 4) керування; 5) системної адреси; 6) тестів; 7) налагоджування. Їм відповідають також вci способи адресації операндів (формування ЕА), типи i формати оброблюваних даних. Операції пересилання та арифметико-логічні можуть виконуватись над 8-, 16- та 32-розрядними даними. За частоти 16 Мгц середня швидкодія дорівнює 3,6 млн. операцій за секунду, для операцій типу регістр-регістр — 8 млн.


 

 

 

 

 
Рейтинг@Mail.ru
Собрал: Д. Солнцев О сайте посвященном латинским афоризмам, максимам, девизам, пословицам и поговоркам. solncev@ya.ru